Try Our New BETA Version
GO
Universal Access To All Knowledge
Home Donate | Store | Blog | FAQ | Jobs | Volunteer Positions | Contact | Bios | Forums | Projects | Terms, Privacy, & Copyright
Search: Advanced Search
Anonymous User (login or join us)
Upload
Search Results
Results: 1 through 32 of 32 (0.573 secs)
You searched for: mediatype:texts AND collection:opensource_Swedish AND subject:"David Hummel"
[texts]Brev från David Hummel 1869 - Grytnäsarkivet
6 st brev och telegram från år 1869, till Johan August Bergman från kompanjonen David Hummel.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; david hummel
Downloads: 56
[texts]Tre brev från David Hummel 1871 - Grytnäsarkivet
Tre brev till J.A. Bergman från David Hummel 1871
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; david hummel
Downloads: 55
[texts]Brev från David Hummel 1870 - Grytnäsarkivet
200 st brev och telegram från år 1870, till Johan August Bergman från kompanjonen David Hummel.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; david hummel
Downloads: 167
[texts]Brev från David Hummel 1871 - Grytnäsarkivet
190 st brev och telegram från år 1871, till Johan August Bergman från kompanjonen David Hummel.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avd e brev; david hummel
Downloads: 44
[texts]Kontrakt mellan David Hummel och J.A. Bergman - Grytnäsarkivet
Kontrakt mellan David Hummel och J.A. Bergman som reglerar genom vänlig överenskommelse bolagsmännens gemensamma angelägenheter
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a div ledningshandlingar; david hummel; j.a. bergman
Downloads: 69
[texts]David Hummels bouppteckning - Grytnäsarkivet
David Hummels bouppteckning 1893-11-29
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f biographica andra personer; david hummel; bouppteckning
Downloads: 62
[texts]David Hummels reservation 1884 - Grytnäsarkivet
David Hummels reservation vid ordinarie bolagsstämma Bergman Hummel & co, den 7 juli 1884
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd a styrelsehandlingar; david hummel; reservation
Downloads: 156
[texts]Odaterade brev från David Hummel - Grytnäsarkivet
Ett par odaterade brevfragment från David Hummel till J.A. Bergman under perioden 1879-1882
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman
Downloads: 32
[texts]Brev från David Hummel 1885 - Grytnäsarkivet
Ett brev daterat 2 maj 1885 från David Hummel till J.A. Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman
Downloads: 62
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
Protokoll från vad dessa personer kommit överens om. Man kommer bl.a. överens om att inge timmer under 9 tum får köpas in. Endast i undantagsfall får 8 tums timmer förekomma. Dessutom beslutar man sig för att den låneaffär man har med företaget Lampa & Co skall regleras under detta år. Man vill också påverka genom sitt inflytanmde i Jämtösunds ångsåg så att de inte forcherar avverkningen av den omogna ungskogen samt att de inköpta skogshemmanen vid Hummelsträsk sparas så l...
Keywords: kalix id 640-644; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; johannes sällström; david hummel; johan august bergman
Downloads: 63
[texts]Brev från David Hummel 1880 - Grytnäsarkivet
Ett antal brev från David Hummel till J.A. Bergman 1880
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman
Downloads: 51
[texts]Kontraktsändring - Filipsborgsarkivet
Johan August Bergman skriver och beklagar hur verksamheten förändrats genom åren. Mycket av verksamheten har handlat om hur affärerna kostar allt mer och ifrågasätter dess ändamål. I synnerhet då det inneburit att affärerna tagit mycket tid i anspråk, till dryga kostnader där man tvingats till att låna pengar för överlevnaden, som i sin tur lett till att virket skeppades iväg alldeles för tididgt innan det hunnit torka...
Keywords: kalix id 648-649; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; johan august bergman; david hummel
Downloads: 82
[texts]Brev från David Hummel till J.A. Bergman år 1875 - Grytnäsarkivet
Ett antal brev från David Hummel till J.A. Bergman år 1875
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman
Downloads: 66
[texts]Brev från David Hummel 1883 - Grytnäsarkivet
Ett större antal brev och telegram från David Hummel till J.A. Bergman år 1883
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman
Downloads: 59
[texts]Brev från David Hummel 1881 - Grytnäsarkivet
Ett antal brev från David Hummel till J.A. Bergman 1881
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman
Downloads: 62
[texts]Kontraktsändring - Filipsborgsarkivet
Johan August Bergman har fått ett brev från David Hummel som han här besvarar och förklarar. Det handlar om att David Hummel anklagar Johan August för ekonomiskt fiffel.
Keywords: kalix id 650-653, historisk skogesxport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; johan august bergman; david hummel; kalix avd f
Downloads: 40
[texts]Brev från David Hummel 1882 - Grytnäsarkivet
Ett antal brev från David Hummel till J.A. Bergman 1882
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman
Downloads: 81
[texts]Brev från David Hummel till J.A. Bergman 1876 - Grytnäsarkivet
Brev från David Hummel till J.A. Bergman 1876
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avsändare david hummel
Downloads: 50
[texts]Brev från David Hummel - Grytnäsarkivet
Ett antal brev från David Hummel till J.A. Bergman 1878
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman
Downloads: 42
[texts]Brev från David Hummel 1879 - Grytnäsarkivet
Ett antal brev från David Hummel till J.A. Bergman år 1879
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman
Downloads: 55
[texts]Anklagelser - Filipsborgsarkivet
Denne okände person sktiver till David och undrar vad illa han gjort, -"vem var det som yrkade på skrivelsen till Vesterbottens bank"? - icke var det du??. Naturligtvis är det David Hummel som beskylls för att ha kränkt och förtalad denna brevskrivare. Att hemligheter och osanningar förts bakom brevskrivarens rygg är likaså riktade emot David Hummel. Självklart så måste den okände brevskrivaren vara David Hummels affärskollega, Johan August Bergman, eftersom dom ofta var i konflikt...
Keywords: kalix id 684-687; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd b brev; johan august bergman; david hummel
Downloads: 84
[texts]Brev från Johannes Sällström 1871 - Grytnäsarkivet
Ett antal brev och telegram från Johannes Sällström till J.A. Bergman eller David Hummel
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix avsändare johannes sällström; kalix mottagare j.a. bergman; johannes sällström; kalix mottagare david hummel
Downloads: 37
[texts]Johannes Sällströms kopiebok 1859-1866 - Bergbom Svanberg & Co
Johannes Sällströms kopiebok för åren 1859 - 1860, då han arbetar åt bolaget Bergman, Hummel & Co.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; bergbom svanberg & co; kalix avd b brev; kalix avsändare johannes sällström; kalix mottagare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman
Downloads: 35
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
Tillägg i de bolagskontrakt som upprättades mellan parterna den 1:a september 1863. I tilläget framgår reglerna för vad som skall gälla om en av bolagsmännen(delägarna) avlider. Här vill man förhindra att den juridiska rättsinnehavaren (arvingen) inte skall kunna dra sig ur bolaget och därmed ta ut sina "andelar". Johan August Bergman, David Hummel.
Keywords: kalix id 638-639; historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; bergman hummel & co; johan august bergman; david hummel; kalix avd f
Downloads: 20
[texts]Brev mellan David Hummel och J.A. Bergman 1879-1884 - Filipsborgsarkivet
Tre brev och -koncept mellan David Hummel och J.A. Bergman 1879-1884
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; filipsborgsarkivet; kalix avd f bergman hummel & co; kalix avd e brev; kalix avsändare david hummel; kalix avsändare j.a. bergman
Downloads: 90
[texts]Överenskommelse - Filipsborgsarkivet
Samtliga, Johan August Bergman, Ludvig von Betzen och David Hummel har undertecknat denna vänskapsöverenskommelse som syftar till att dom skall glömma allt av tidigare tvistigheter, för att istället gå varandra välvilligt till mötes. Man talar även om att enas om gemensam prissättning av rundtimmer och sågat virke till förmån för det gemensamägda sågverket (kanske Morjärv eller Gyljens?)...
Keywords: kalix id 629-634; filipsborgsarkivet; historisk skogsexport från kalix älvdal; kalix avd f; bergman hummel & co; johan august bergman; ludvig von betzen; david hummel
Downloads: 37
[texts]Annullerat styrelsebeslut Luleå Ångsågs AB 1884 - Grytnäsarkivet
Annullerat styrelsebeslut angående Luleå Ångsågs AB varigenom kontrollskapet skulle kringgås - med tillhörande korrespondens Hummel-Bergman
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f luleå ångsågs ab; kalix avd e brev; kalix avsändare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman; annullerat styrelsebeslut
Downloads: 40
[texts]Karlsborgs historia - Bergmankällor
Opublicerat manus av Adrian Wennstrom från 1960-talet. Behandlar Karlsborgsverkens historia (Kalix) från 1860-talet och in på 1900-talet. Manuset ägs av Billerud i Kalix, som också gett sitt tillstånd till publiceringen. Originalmanuset är här återgivet i två avskrifter, dels Anneli Strandbergs avskrift och dels Everth Johanssons OCR-scannade version (manuellt rättad).
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; karlsborg; j.a. bergman; david hummel; bergman och hummel; kalix avd l manus; bergmankällor; kalix avd f bergmanföretag; bergman hummel & co
Downloads: 1,348
[texts]Brev från Hummel, Broms och Durietz 1881 - Grytnäsarkivet
Brev från Hummel, Broms och Durietz till J.A. Bergman i augusti 1881
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd e brev; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avsändare david hummel; kalix avsändare g.e. broms; kalix avsändare durietz
Downloads: 51
[texts]Projekterat järnverksföretag i samband med Gällivaregruvan 1888 - Grytnäsarkivet
Handlingar mellan C.O. Bergman, J.A. Bergman och David Hummel angående ett projekterat järnverksföretag i samband med Gällivaregruvan
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f gällivare; kalix avd e brev; kalix avsändare c.o. bergman; kalix avd b brev; kalix avsändare j.a. bergman; kalix mottagare david hummel; kalix mottagare j.a. bergman; gällivare
Downloads: 59
[texts]Brev och telegram om Luleå Ångsågs AB - Grytnäsarkivet
Korrespondens om Luleå Ångsågs AB från 1886, flertalet till J.A. Bergman.
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f luleå ångsågs ab; kalix avd e brev; kalix avsändare h. örtenblad; kalix avsändare david hummel; kalix avsändare j.a. wikström
Downloads: 105
[texts]Brev angående Haparanda Export AB 1882-1884 - Grytnäsarkivet
Brev och telegram till J.A. Bergman från olika avsändare angående Haparanda Export AB år 1882-1884
Keywords: historisk skogsexport från kalix älvdal; grytnäsarkivet; kalix avd f haparanda export ab; kalix mottagare j.a. bergman; kalix avsändare o. burman; kalix avsändare wettergren; kalix avsändare david hummel; kalix avsändare a. wennerström; kalix avsändare c. westergren; kalix avsändare g. stenberg; kalix avd e brev
Downloads: 69
Advanced search

Group results by:

> Relevance
Mediatype
Collection

Related mediatypes

texts

Terms of Use (31 Dec 2014)